główne cechy

Zgłaszanie incydentów

 • Dewastacje
 • Sytuacje potencjalnie niebezpieczne
 • Zachowania sprzeczne z normami korporacyjnymi
 • Awarie
 • Uwagi na temat jakości, czystości, postawy pracowników
 • Oceny i wnioski

Obsługa zgłoszeń i spraw

 • Weryfikacja zasadności zgłoszeń
 • Archiwizacja lub przekazanie do procedowania
 • Przypisywanie osób i działów do spraw
 • Śledzenie postępu realizacji
 • Dokumentacja przebiegu i rezultatów
 • Interakcje ze zgłaszającym
 • Analizy i statystyki
 • Wnioski i działania
Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Nasza misja

Reactby.net powstał jako proste narzędzie wspierające zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem.

W skład naszego zespołu wchodzą osoby o wileloletnim doświadczenia w zarządzaniu podmiotami sektora publicznego i prywatnego.

Doświadczenia, które leżą u podstaw Reactby.net zaczerpniete są z takich obszarów jak lotniskowe Safety Management System, zasady i procedury zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania ciągłością działania.

Wiemy ile czasu i zaangażowania licznych grup osób jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, klientom, mieszkańcom, i członkom rodziny.

Oto dlaczego zbudowaliśmy reactby.net.

Dlaczego warto nas wybrać?

Otwartość

Możliwość dokonywania zgłoszeń przez każdego użytkownika urządzenia mobilnego lub dowolnego komputera. NIe trzeba tworzyć żanych kont ani pamiętać adresu URL Po prostu zeskanuj kod QR.

Anonimowość

ReactBy.Net może być wykorzystywany również przez tych użytkowników, którzy pragną zachować anonimowość. Jeżeli ich opinia jest dla Ciebie ważna – uszanuj ich prywatność.

Elastyczność

Nie ma znaczenia jakiego rodzaju informacji oczekujesz. Możesz samodzielnie tworzyć ich kategorie, a te które nie są dla Ciebie istotne mogą zostac odfiltrowane na każdym etapie procesu.

Przyjazność

łatwość użytkowania przez użtkwników zewnętrznych i łatowść obsługi procesu. Rozwiązaywanie problemów staje się łatwiejsze dzięki prostemu interfejsowi. Nic już nie zaginie ani nie pozostanie bez nadzoru.

Can we help you?

Fill out the form and we will contact you shortly